Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
Regulamin sklepu

 

Regulamin apteki internetowej Apteka Św. Stanisława
www.aptekahit.pl

1. Właścicielem apteki internetowej oraz Administratorem, pod adresem www.aptekahit.pl jest:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BEATUS” Beata Waleczek
43-267 SUSZEC, ul. Pawła Godźka 8,
NIP: 638-121-79-45, REGON 0728255820

2. Adres do korespondencji – Apteka Św. Stanisława 43-267 Suszec, ul. Bukowa 1,
e-mail: biuro.aptekahit@gmail.com

3. Apteka internetowa www.aptekahit.pl prowadzona jest w ramach istniejącej
„Apteki Św. Stanisława” 43-267 Suszec, ul. Bukowa 1, na podstawie zezwolenia
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego nr ŚIWIF.KA-4100-227/09 na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

4. Apteka internetowa dostępna pod adresem www.aptekahit.pl, zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany).

5. Kupujący logując się na stronie sklepu, bądź dokonując zakupu objęty zostaje ochroną danych osobowych. Dane osobowe wprowadzone podczas rejestracji konta i składania zamówienia są wykorzystywane w celu realizacji zmówień oraz w celu pozyskania opinii o transakcji za pośrednictwem spółki Ceneo Sp. z o.o., do których przekazywany jest adres E-mail z ograniczeniem wykorzystania tylko i wyłącznie do celów pozyskania opinii o transakcji. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdą Państwo w zakładce "Polityka Prywatności".

6. Kupującemu przysługuje prawo do modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub usunięcia swoich danych osobowych po kontakcie z Administratorem.

7. Apteka Internetowa prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać przez cały rok, 24h na dobę poprzez wypełnienie formularza zamówienia, obsługa Apteki Internetowej nie pracuje w weekendy oraz święta.

Apteka internetowa odmawia realizacji zamówień:

- jeżeli podane dane do faktury dotyczą apteki, hurtowni farmaceutycznej lub innego podmiotu prowadzącego prowadzącego działalność handlową.
- jeżeli przesyłka zaadresowana jest na aptekę bądź hurtownię farmaceutyczną
- w przypadku gdy zachodzi prawdopodobieństwo, że zamawiane produkty przeznaczone są na odsprzedaż

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach serwisu. W razie wycofania produktu po złożeniu zamówienia, sprzedający dołoży wszelkich starań by poinformować zamawiającego o wycofaniu.

9. Ceny towarów znajdujących się w aptece www.aptekahit.pl wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia. Przyjmujemy i realizujemy zamówienia na terenie całej Polski.

10. Prezentowane na stronie internetowej opakowania mają charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej www.aptekahit.pl. Informacje o produkcie takie jak ich właściwości, rodzaj, działanie oraz wielkość opakowania zamieszczone są na podstawie danych producenta lub importera. Opisy do produktów mogą posiadać formę skróconego opisu. Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, a w razie wątpliwości skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

11. Zamówienie jest realizowane po poprawnym wypełnieniu i wysłaniu formularza, zawierającego dane niezbędne do przesłania produktów.

12. Dane niezbędne do poprawnej realizacji zamówienia to dane adresowe i kontaktowe zamawiającego i odbiorcy, wybranie sposobu transportu a także sposobu płatności. W przypadku niepełnych lub błędnych danych kupujący może zostać poproszony o ponowne przesłanie poprawnych danych.

13. Każde złożone zamówienie przez kupującego potwierdzamy wysłaniem e-maila z informacją o jego przyjęciu.

14. Apteka Internetowa ma prawo do weryfikacji złożonego zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną. Brak możliwości weryfikacji i kontaktu skutkuje anulowaniem zamówienia.

15. Brak opłacenia zamówienia w terminie 7 dni od chwili złożenia skutkuje anulowaniem.

16. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia wskutek wyczerpania się zapasów magazynu apteki internetowej, powiadomimy o powyższym kupującego niezwłocznie, zaś opłacona kwota zostanie zwrócona na konto kupującego w terminie 3 dni roboczych.

17. W przypadku braku części zamówionego towaru kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji – częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie całości zamówienia.

18. Zamówione towary dostarczane są do klienta za pośrednictwem kuriera InPost lub Poczty Polskiej, brak możliwości odbioru osobistego.

Firmy zapewniają warunki transportu, w których temperatura nie przekracza 25 °C.

18.1 Towar do wysyłki jest odpowiednio opakowany i zabezpieczony.

Wszystkie paczki oklejane są białą, firmową taśmą z niebieskim napisem "Apteka Św. Stanisława aptekaHIT.pl".

Prosimy o sprawdzenie podczas obioru przesyłki czy taśma lub karton nie zostały naruszone podczas transportu.

Jeśli przesyłka wygląda na naruszoną, np. zaklejona jest inną taśmą niż określona powyżej, prosimy o zgłoszenie tego faktu obsłudze sklepu.

19. Zamówienia są przekazane do realizacji po otrzymaniu wpłaty (forma płatności przelew bankowy lub payU) lub potwierdzeniu mailowo zamówienia za pobraniem. Czas realizacji (czyli czas na przygotowanie i spakowanie zamówienia) to 24-48 godzin w dni robocze, następnie zamówienie jest przekazywane podmiotowi doręczającemu, który ma maksymalnie do 3 dni roboczych na doręczenie przesyłki (w zależności od wybranej formy dostawy). Kurierzy odbierają zamówienia w dni robocze o godzinie 14. Zamówienia złożone po godzinie 13:00, realizowane są od następnego dnia roboczego.

20. Czas realizacji zamówienia od momentu przyjęcia do momentu wysłania paczki z apteki wynosi maksymalnie 7 dni roboczych z chwilą zaksięgowania płatności o ile pomiędzy sprzedającym a kupującym nie dojdzie do ustaleń innego terminu dostawy.

21. Forma płatności i dostawy za usługi obowiązuje od 25.06.2015 r.

Możliwy odbiór osobisty po przedpłacie pod adresem: Apteka Św. Stanisława, ul. Bukowa 1, 43-267 Suszec

Udając się do apteki prosimy pamiętać o zabraniu ze sobą ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport).

Poczta Polska, płatność przelewem, koszt przesyłki - 9,90 zł - czas doręczenia 48h w dni robocze

Kurier InPost, płatność przelewem, koszt przesyłki - 11,90 zł - przewidywany czas doręczenia 24h, gwarantowany czas doręczenia do 3 dni roboczych

Transport własny, płatność przelewem, koszt przesyłki - 11,90 zł - przewidywany czas doręczenia 24h, gwarantowany czas doręczenia do 3 dni roboczych

Opłaty dodatkowe:

Pobranie - 3zł

Płatność elektroniczna PayU - 1zł


Powyższy cennik dotyczy przesyłek na terenie kraju. W przypadku chęci złożenia zamówienia, którego adres doręczenia znajduje się poza granicami Polski, należy skontaktować się z obsługą apteki internetowej drogą telefoniczną lub mailową (https://aptekahit.pl/pl/static/o-firmie.html) w celu ustalenia kosztów doręczenia. Cena przesyłek uzależniona jest od jej wagi oraz kraju doręczenia. Przesyłki zagraniczne realizowane są wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W przypadku zamówienia o wartości od 300 zł koszt przesyłki 0 zł

22. Formy płatności za zamówiony towar to: przelew bankowy, płatność payU lub pobranie.

23. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

23.1 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu.

Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie na stronie „Dane firmy lub kontakt” lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,

datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,

wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.

Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

O ile towar nie jest objęty szczególnymi warunkami reklamacji patrz pkt.24.

Kupujący ma możliwość skorzystania z europejskiej platformy ODR (OnlineDisputeResolution) do pozasądowego rozstrzygania sporów pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/

23.2 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego m.in. na stronie „Reklamacje i zwroty”. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.

W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.

Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

24. Zwroty będą realizowane z uwzględnieniem szczególnych warunków reklamacji dotyczących produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Prawo farmaceutyczne stanowi, że produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu jest wada jakościowa lub niewłaściwe wydanie (art. 96 ust. 5 i 6 PF).

25. W celu dokonaniu zwrotu należy skontaktować się z naszą apteką telefonicznie (32 212 40 41, 780 142 950 ) lub drogą mailową (aptekahit@g.pl lub biuro.aptekahit@gmail.com).

26. Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi Kupujacy

27. Towar podlegający zwrotowi musi być zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym i zamkniętym fabrycznie opakowaniu. Do zwracanego produktu musi być dołączony paragon lub faktura VAT.

28. Dokonując odbioru przesyłki kupujący zobowiązany jest sprawdzić jej stan oraz czy nie nosi śladów uszkodzenia lub otwarcia. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, które powstały podczas transportu będą uwzględniane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego z pracownikiem firmy kurierskiej lub poczty polskiej.

29. W przypadku reklamacji z tytułu wad towaru należy skontaktować się z biurem sprzedającego (32 212 40 41, 780 142 950 ). Konieczne jest wtedy dostarczenie wadliwego towaru na adres:
Apteka Św. Stanisława 43-267 Suszec , ul. Bukowa 1.
Przyjmujemy zwroty jedynie produktów nienaruszonych bez śladu używania. Prosimy o zabezpieczenie zwracanego produktu, tak żeby nie uległ zniszczeniu. Po otrzymaniu i uwzględnieniu reklamacji równowartość towaru zostanie wysłana przekazem pocztowym na podany adres bądź na konto bankowe. Koszt odesłania uszkodzonego towaru pokrywa zamawiający.

30. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w aptece internetowej jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawa Prawo Farmaceutyczne.

31. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

33. Apteka nie prowadzi sprzedaży w ilościach hurtowych.

34. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. Tel 32 212 40 41, 780 142 950 lub mailowo: biuro.aptekahit@gmail.com

 

Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Poczta Polska - kurier Pocztex 48) już od 300,00 zł.
Promocje
LAB.HOME TIK'ALERT, test na boreliozę
LAB.HOME TIK'ALERT, test na boreliozę
39,90 zł 39,24 zł
szt.
LAB.HOME SYPH-Check-1, test do diagnostyki kiły
LAB.HOME SYPH-Check-1, test do diagnostyki kiły
39,90 zł 37,95 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl